Erik LaRay Harvey

Nội Ứng SD

Nội Ứng

Lee (Alexander Dreymon) là tù nhân mới đến nhà tù New York cùng với bạn tù Continental (Erik LaRay Harvey) nảy sinh tình yêu với một nữ quản giáo ...