Graham McTavish

Không Gian Chết: Hệ Quả HD

Không Gian Chết: Hệ Quả

Khi liên lạc với tàu vũ trụ USG Ishimura bị mất sau khi dịch Necromorph, Trái đất gửi tàu USG O’Bannon để điều tra, nhưng cũng mất liên lạc ...
Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn