Hugh Jackman

Dị Nhân 3: Phán Quyết Cuối Cùng HD

Dị Nhân 3: Phán Quyết Cuối Cùng

Dị Nhân 3: Phán Quyết Cuối Cùng tiếp nối 2 phần trước. Nhưng lần này, cộng đồng những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn ...
Dị Nhân 2: Liên Minh Dị Nhân HD

Dị Nhân 2: Liên Minh Dị Nhân

Phim Dị Nhân 2 tiếp nối phần một của bộ phim khoa học viễn tưởng X-men. Trong phần này, một cuộc chiến mới lại bắt đầu với những người đột biến ...
Dị Nhân HD

Dị Nhân

2000

Dị Nhân

X-Men là bộ phim khoa học viễn tưởng xoay quanh những sự phát triển trong quá trình tiến hóa hàng ngàn, hàng vạn năm của con người. Nhưng đôi khi ...