Iain Glen

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 HD

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8

Game of Thrones 8 – Cuộc Chiến Ngai Vàng Phần 8 / Cuộc Chiến Vương Quyền / Trò Chơi Vương Quyền là một series do HBO sản xuất được chuyển ...
Vùng Đất Quỷ Dữ: Ngày Tận Thế SD

Vùng Đất Quỷ Dữ: Ngày Tận Thế

Sau thảm họa tại thành phố Raccoon, Alice tiếp tục hành trình lật đổ tổ chức Umbrella. Băng qua sa mạc Nevada và phế tích Las Vegas, Alice gặp ...
Vùng Đất Quỷ Dữ: Khải Huyền SD

Vùng Đất Quỷ Dữ: Khải Huyền

Alice tỉnh dậy tại thành phố Raccoon- nơi mà cư dân ở đây đã bị biến thành zombie và quái vật. Với sự giúp đỡ của Jill Valentine, Carlos Olivera, ...