Melissa McCarthy

The Happytime Murders SD

The Happytime Murders

The Happytime Murders nói về một thế giới, nơi con người và puppet (những nhân vật hình nộm) cùng tồn tại và puppet là “công dân hạng 2”. Nhưng ...