Wendell Pierce

Xuyên Thủng SD

Xuyên Thủng

A man kisses his wife and baby goodbye and seemingly heads away on business, with a plan to check into a hotel, call an escort service, and kill ...
Siêu Điệp Viên: Phần 1 SD

Siêu Điệp Viên: Phần 1

Jack Ryan – một chuyên viên phân tích CIA bị tình thế đưa đẩy phải trở thành một đặc vụ nằm vùng. Mặc dù nhân vật này trước đây từng được ...
Tom Clancy’s Jack Ryan SD
8/10

Tom Clancy’s Jack Ryan

An up-and-coming CIA analyst, Jack Ryan, is thrust into a dangerous field assignment as he uncovers a pattern in terrorist communication that ...
Danh Ca Ray SD

Danh Ca Ray

Sinh ra và lớn lên trong cảnh bần hàn ở vùng nông thôn Florida, Mỹ, cậu bé da đen bất hạnh Ray Charles không còn nhìn thấy ánh sáng từ khi lên 7 ...