[PC] Aegis of Earth Protonovus Assault [RPG|2016]

hoangbeat1994 July 26, 2016 28 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Aegis of Earth Protonovus Assault

Aegis of Earth Protonovus Assault
Nội dung:
Trong game bạn sẽ phải lên kế hoạch bảo vệ thành phố cuối cùng của loại người trước sự tấn công dữ dội của hàng đàn quái vật khổng lồ. Để có thể bảo vệ sự tồn vong của nhân loại bạn phải lên kế hoạch khai khoáng, xây dựng và nâng cấp sao cho hợp lý khi bọn quái vật ngày càng mạnh mẽ và hung hãng hơn. Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải là đủ vì là thành trì cuối cùng của nhân lọa nên xung quanh bạn không có một thành phố nào khác nên bạn phải vận dụng điểm mới của game so với các game thủ thành khác là cho phép bạn xoay thành phố của bạn để có thể đưa các vũ khí chiến đấu thích hơp với từng loại quái vật trong game.

Aegis of Earth Protonovus Assault

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn