[PC] Battle Riders (Racing|Action|Indie|Simulation|2017)

hoangbeat1994 May 8, 2017 83 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Battle Riders
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo / equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GeForce 8800 GT / equivalent
RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 8, 10
Processor: Intel Core i5 / equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 / equivalent.
Battle Riders
Giới Thiệu:
Game đua xe bắn súng phiên bản mini nhẹ nhàng

Battle Riders

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn