[PC] Birthdays the Beginning (Simulation|2017)

hoangbeat1994 May 16, 2017 167 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Birthdays the Beginning
MINIMUM:
OS: Windows 10/8.1/7 64-bit
Processor: Core i3 (Sandy Bridge)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 750
RECOMMENDED:
OS: Windows 10/8.1/7 64-bit
Processor: Core i5 (Sandy Bridge)
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 950.
Birthdays the Beginning
Giới Thiệu:
Title: Birthdays the Beginning
Genre: Simulation
Developer: ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd., TOYBOX Inc.
Publisher: NIS America, Inc.
Release Date: 9 May, 2017
Đóng vai chúa trời, tạo sự sống cho các giống loài, xây dựng môi trường theo nhiều hướng khác nhau. Nơi bạn có thể tạo ra một thế giới toàn sinh vật bạn yêu thích theo cách riêng của bạn

Hướng dẫn:
Giải nén
Play

Birthdays the Beginning

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn