[PC] Brink of Extinction

Tieu Nhi January 9, 2018 60 Lượt xem
Danh mục:

Brink of Extinction là một trò chơi tháp phòng thủ đầy thử thách đặt trong tàn tích nền văn minh của con người. Bao gồm trên 15 cấp campaign và 6 level. Nâng cấp súng của bạn và tiêu diệt quái vật.

Để lại ý kiến của bạn