[PC] Community Inc (Simulation|Indie|Strategy|2017)

hoangbeat1994 June 27, 2017 142 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Community Inc
MINIMUM:
OS: Windows 7 or Windows 10
Processor: Dual Core 2.4 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 9800 GT or Above (1024 GB)
DirectX: Version 9.0
Storage: 1 GB available space.
Community Inc
Giới Thiệu:
Title: Community Inc
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: T4 Interactive
Publisher: tinyBuild
Release Date: Summer 2017

Community Inc

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn