[PC] Corona Blossom Vol 3 Journey to the Stars

Tieu Nhi August 18, 2017 83 Lượt xem
Danh mục:

OS: Vista/7/8.1/10
Processor: Intel Core 2 DUO 2.0GHz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: VRAM320MB, 1280×720
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space

Để lại ý kiến của bạn