[PC] Evil Genome

Tieu Nhi August 11, 2017 90 Lượt xem
Danh mục:

Cấu hình máy tối thiểu:

OS: Win 7 64bit / Win 8 / Win 10
Processor: Intel(R)Core i3 2.7GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 10 GB available space

Để lại ý kiến của bạn