[PC] Fade to Silence

Tieu Nhi December 18, 2017 104 Lượt xem
Danh mục:

Fade to Silence sẽ đưa người chơi đến với một thế giới rộng lớn với đầy rẫy những yếu tố thù địch như thời tiết, địa hình, hệ động thực vật Vùng đất băng giá rộng tám cây số vuông của game sẽ không ngừng thử thách bản năng sinh tồn của bạn với cái lạnh “cắt da cắt thịt”, tầm nhìn hạn chế, những quái vật lẩn khuất khắp nơi, cũng như sự thiếu thốn cùng cực các nguồn tài nguyên thiết yếu.

Để lại ý kiến của bạn