[PC] John, The Zombie

Tieu Nhi November 27, 2017 180 Lượt xem
Danh mục: 2017

John, The Zombie Bạn có thể tin được zombie đi xe ngựa và chạy từ một chiếc xe bọc thép trong một thành phố bị phá hủy. Bạn sẽ là một zombie và tất cả những niềm vui bạn muốn trong khi khủng bố mọi người xung quanh bạn và ăn não!

Để lại ý kiến của bạn