[PC] Monster Monpiece [Strategy|Anime|Nudity|2017]

hoangbeat1994 March 21, 2017 31 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Monster Monpiece
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 7 (64-bit)
Processor: 3 GHz Intel i3 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 10.x or OpenGL 3.3 or better graphics card with 1 GB RAM and support for v4 shaders
RECOMMENDED:
OS: Windows 10 Home (64-bit)
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 or comparable.
Monster Monpiece
Giới Thiệu:
Mặc dù đã xuất hiện trên PSvita khá lâu rồi nhưng game này giờ đây đã được đưa lên PC.
Trong một thế giới mà con người sống chung với quái vật không hòa thuận cho lắm. Bạn sẽ trở thành bậc thầy chiến lược điều khiển những Monster Girl chiến đấu, chiến đấu dựa trên thẻ bài và các chiến thuật nhẹ nhàng. Chơi và thu phục hơn 100 thẻ bài những Monster Girl và các kiểu chơi mới trong game.

Monster Monpiece

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn