[PC] Monument HI2U (Indie/2015)

hoangbeat1994 June 17, 2015 19 Lượt xem
Danh mục:

Tựa game: Monument HI2U
Thể loại: Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 500Mb

Monument HI2U (Indie/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7 64
Processor: 2 GHz
Memory: 4 GB RAM
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 1 GB available space

Monument-HI2U.Jenty.VNZ.iso

Để lại ý kiến của bạn