[PC] Nash Racing

Tieu Nhi August 11, 2017 90 Lượt xem
Danh mục:

Cấu hình máy tối thiểu:

OS: Windows 7
Processor: Intel i5 2500K 3.3GHz / AMD Phenom II
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVidia GeForce 860M
DirectX: Version 9.0
Storage: 6 GB available space

Để lại ý kiến của bạn