[PC] One Sole Purpose (Action/ISO/2017)

hoangbeat1994 May 19, 2017 211 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: One Sole Purpose
MINIMUM:
OS: Windows 8
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 or AMD equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GTX 750 Ti
DirectX: Version 11
Storage: 32 GB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: Intel Core i5-6400 or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX 960 4GB
DirectX: Version 12
Storage: 32 GB available space

One Sole Purpose
Giới Thiệu:

One Sole Purpose Updating…

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn