[PC] Operation Abyss: New Tokyo Legacy [RPG|Anime|2017]

hoangbeat1994 March 30, 2017 48 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Sniper Elite 4 Operation Abyss: New Tokyo Legacy
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 10/8.1/7
Processor: Core i3-2100 3.10 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GeForce 8600 GT
RECOMMENDED:
OS: Windows 10/8.1/7
Processor: Core i3-6100 3.70 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 650 Ti.
Operation Abyss: New Tokyo Legacy
Giới Thiệu:

Hướng dẫn:
Giải nén
Play

Operation Abyss: New Tokyo Legacy

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn