[PC] Plasma Puncher (Action|Casual|Indie|2017)

hoangbeat1994 May 17, 2017 123 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Plasma Puncher
MINIMUM:
OS: Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® 8 / Windows® 10
Processor: 2.16 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 32 MB.
Plasma Puncher
Giới Thiệu:
Title: Plasma Puncher
Genre: Action, Casual, Indie
Developer: Tomatotrap
Publisher: Tomatotrap
Release Date: 12 May, 2017
Đóng vai trò những kháng thể mạnh mẽ chống lại đội quân vi khuẩn. Thay vì giúp anh em thi nhân vật chính là chúng ta bay thẳng lên đánh trùm cuối như đúng rồi

Plasma Puncher

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn