[PC] Porno Studio Tycoon (Simulation|Indie|Nudity|Sexsual Content|2017)

hoangbeat1994 May 10, 2017 95 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Porno Studio Tycoon
MINIMUM:
OS: Windows 7,8,8.1,10 64/x86
Processor: 1.4 Ghz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX® 10 Compatible Graphics Card
DirectX: Version 10
Storage: 1 GB available space.
Porno Studio Tycoon
Giới Thiệu:
Xây dựng mô hình quản lý các ngôi sao

Porno Studio Tycoon

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn