[PC] Tale of Wuxia [Adventure|2016]

hoangbeat1994 February 27, 2017 185 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Tale of Wuxia
Cấu hình máy tối thiểu:
OS: Windows XP /Win7 /Win 8 (64-bit OS required)
Processor: intel pentium(R)Dual-Core CPU E5200 2.50GHZ or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 8600GT or equivalent
Storage: 20 GB available space.
Tale of Wuxia
Giới Thiệu:
a

Tale of Wuxia
Tale of Wuxia Update 3
Tale of Wuxia + DLC + Update 3/v1.0.2.6

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn