[PC] The Escapists 2

Tieu Nhi August 25, 2017 206 Lượt xem
Danh mục: 2017

+Nối tiếp thành công của phần 1, team17 tiếp tục cho ra phần 2 của series trốn khỏi nhà tù với nhiều cả tiến :
– Chiến đấu hay hơn,hệ thống nhiệm vụ hay hơn và thêm vào đó là hệ thống mutiplayer
– Nhiều tùy chỉnh nhân vật hơn

 

Cấu hình : Yêu cầu
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: I5-2500K
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 750
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space

Để lại ý kiến của bạn