[PC] Tohou – The Disappearing of Gensokyo

Tieu Nhi January 30, 2018 210 Lượt xem
Danh mục: 2018

Title: 永遠消失的幻想鄉 ~ The Disappearing of Gensokyo
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG
Developer: MyACG Studio
Publisher: MyACG Studio
Release Date: 11 Jan, 2018

Hướng dẫn:

  1. Giải nén
  2. Play

Để lại ý kiến của bạn