[PC] Warcube [Action|RPG|Indie|Adventure|2017]

hoangbeat1994 March 20, 2017 30 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Warcube
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows Vista/7/8/10
Processor: Dual Core CPU, 2.4+ GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512MB VRAM
RECOMMENDED:
OS: Windows Vista/7/8/10
Processor: Quad Core CPU, 3+ GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 1GB VRAM.
Warcube
Giới Thiệu:

Warcube

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn