[PC] Heavy Weapon Deluxe Full Crack

hoangbeat1994 July 12, 2016 57 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Heavy Weapon Deluxe Full Crack

Heavy Weapon Deluxe Full Crack
Nội dung:
Heavy Weapon Deluxe Full Crack là một game xe tang chiến đấu đơn giản có thể giúp bạn giải trí. Download Heavy Weapon Deluxe Full Crack có hướng dẫn cài đặt và crack.

Hướng dẫn chơi Heavy Weapon Deluxe:
Bạn phải bắn hạ tất cả máy bay địch, trước khi qua được cửa ải, Hãy nhận tất cả các chiến lợi phẩm mà bạn bắn hạ các máy bay rơi xuống để tăng sức mạnh.

Download Heavy Weapon Deluxe Full Crack:
Fshare: http://www.fshare.vn/file/U8CAT0T6QY/
Mediafire: http://goo.gl/du6Rh6

Hướng dẫn Crack Heavy Weapon Deluxe Full:
Sau khi cài đặt song bạn vào thư mụ Crack copy file “Heavy Weapon Deluxe.exe” sau đó gián vào thư mục cài đặt Heavy Weapon Deluxe trong ổ C.
C:\Program Files\PopCap Games\Heavy Weapon Deluxe

Heavy Weapon Deluxe Full Crack

 

Để lại ý kiến của bạn