[PC] Roguelands [Adventure|Action|Indie|RPG|2D]

hoangbeat1994 March 20, 2017 134 Lượt xem
Danh mục:

Tên Game: Roguelands
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows XP, Vista, 7
Processor: 1.6Ghz
Memory: 512 MB RAM
RECOMMENDED:
OS: Windows 8.1
Processor: 2.4Ghz
Memory: 4 GB RAM.
Roguelands
Giới Thiệu:

Roguelands

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Để lại ý kiến của bạn