Prey Mooncrash

Pro Uploader June 21, 2018 113 Lượt xem
Danh mục: 2018

Chiến đấu với tỷ lệ vượt trội để thoát khỏi căn cứ mặt trăng TranStar bí mật nơi kẻ thù bạn gặp phải, những mối nguy hiểm mà bạn phải đối mặt, mục tiêu bạn hoàn thành và cướp bạn thu thập khác nhau mỗi khi bạn chơi. Với những môi trường thay đổi nguy hiểm vì chúng năng động, chiến dịch Mooncrash cho Prey sẽ mang lại một thử thách thú vị, vô cùng có thể chơi lại để kiểm tra ngay cả những người chơi giỏi nhất.

Để lại ý kiến của bạn