Steins; Gate O

Pro Uploader June 28, 2018 59 Lượt xem
Danh mục: 2018

Nếu ngay cả người mình yêu cũng không thể cứu được … thì làm thế nào bạn có thể cứu nhân loại? Phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trực quan cổ điển. Trải nghiệm thế giới thay thế của STEINS, GATE.

Để lại ý kiến của bạn