This War of Mine: Stories – Father’s Promise

Pro Uploader April 4, 2018 221 Lượt xem
Danh mục: 2017

This War of Mine: Stories – Father’s Promise DLC một câu chuyện mới trong cuộc chiến tranh. Stories – Father’s Promise là một câu chuyện về gia đình của cuộc đấu tranh để giữ gìn phần cuối cùng của nhân loại trong thời đại của sự thất vọng và đối xử tàn ác.

Để lại ý kiến của bạn