Total War – Attila

Pro Uploader May 7, 2018 65 Lượt xem
Danh mục: 2015

Ở phía đông, sức mạnh mới đã tăng lên từ nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Có một nhà lãnh đạo mới và một triệu binh sĩ phía sau anh ta, và ánh mắt của anh ta đã bị lãng mạn hóa. TOTAL WAR ATTILA là một trò chơi chiến lược thực tế sẽ được ghi nhớ vào cuối thế kỷ thứ 4 khi chỉ huy của chỉ huy nổi tiếng, Atila of Rome.

Để lại ý kiến của bạn