Vicious Attack Llama Apocalypse[Hành động|2017]

Pro Uploader April 13, 2018 240 Lượt xem
Danh mục:

Tham gia vào trò chơi, bạn sẽ tiến tới tương lai trong bối cảnh ở New York, Rio và Dubai sau ngày khải huyền, bạn sẽ cần chiến đấu để tồn tại trong suốt 6 màn chơi. Bạn có súng ‘bất tử’ nhưng chỉ có một mạng, bạn sẽ điều khiển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau. Kẻ thù sẽ đánh rơi vật phẩm khi bạn tiêu diệt chúng, bạn thu nhập nó để xây dựng các tháp mới ở mỗi vòng.

Để lại ý kiến của bạn