Chương Trình Xuân

Nói Xấu Vợ 3 (2013) SD

Nói Xấu Vợ 3 (2013)

Trong DVD Nói xấu vợ 3, Chiến Thắng đóng vai ông chồng bất tài nhưng giỏi ba hoa. Rất nhiều tình huống hài hước đã xảy ra khiến cuộc sống của vợ ...