Võ Thuật

Samurai Marathon 1855 HD

Samurai Marathon 1855

Đế quốc Mỹ đang ở trước cửa và xâm nhập vào Nhật Bản. Để đánh giá và huấn luyện quân đội của mình, chúa tể của vùng đất thông báo một cuộc đua ...