SD
40 lượt xem Download
A Futile and Stupid Gesture

A Futile and Stupid Gesture (2018)

A Futile and Stupid Gesture

2018 USA 101 min English

Đạo diễn

David Wain

Diễn viên

Frank Gingerich, Morgan Gingerich, Annette O'Toole, Harry Groener, Martin Mull, David Wain, Domhnall Gleeson, Will Forte, Ben F. Campbell, Jon Klaft, Camille Guaty, Brad Morris, Carla Gallo, Beau Bassewitz, Rick Overton

Nội dung

Trong những năm 70 và 80, thành công và ảnh hưởng của National Lampoon tạo ra một đế chế truyền thông mới được kiểm soát bởi một Doug Kenney rực rỡ và phiền hà.

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Michael Colton, John Aboud, Josh Karp
  • Director: David Wain
  • Actors: Frank Gingerich, Morgan Gingerich, Annette O'Toole, Harry Groener, Martin Mull, David Wain, Domhnall Gleeson, Will Forte, Ben F. Campbell, Jon Klaft, Camille Guaty, Brad Morris, Carla Gallo, Beau Bassewitz, Rick Overton
  • IMDB Code: 5566790

Để lại ý kiến của bạn