SD
407 lượt xem Download
A Nightmare On Elm Street Pack (9 phần)

A Nightmare On Elm Street Pack (9 phần) (1985)

A Nightmare on Elm Street

1985 USA 87 min English

Đạo diễn

Jack Sholder

Diễn viên

Mark Patton, Kim Myers, Robert Rusler, Clu Gulager, Hope Lange, Marshall Bell, Melinda O. Fee, Tom McFadden, Sydney Walsh, Robert Englund, Edward Blackoff, Christie Clark, Lyman Ward, Donna Bruce, Hart Sprager

Nội dung

A Nightmare On Elm Street là bộ phim nói về Freddy Krueger, một kẻ sát nhân hàng loạt, chuyên giết người trong giấc mơ của họ. Tập đầu tiên ra mắt khán giả và năm 1984, hiện nay đã có 9 tập được ra đời, dự tính năm 2012 tập 10 sẽ ra mắt khán giả và lễ Haloween.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.4
  • Country: USA
  • Year: 1985
  • Language: English
  • Writer: David Chaskin, Wes Craven
  • Director: Jack Sholder
  • Actors: Mark Patton, Kim Myers, Robert Rusler, Clu Gulager, Hope Lange, Marshall Bell, Melinda O. Fee, Tom McFadden, Sydney Walsh, Robert Englund, Edward Blackoff, Christie Clark, Lyman Ward, Donna Bruce, Hart Sprager
  • Budget: $30,000,000
  • IMDB Code: 0089686

Để lại ý kiến của bạn