SD
41 lượt xem Download
All Girls Weekend

All Girls Weekend (2016)

Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng

2016 USA 85 min English

Đạo diễn

Lou Simon

Diễn viên

Jamie Bernadette, Katie Carpenter, Gema Calero, Michele Gourdine

Nội dung

High school friends reunite after many years to spend a weekend in the mountains, but when everything goes wrong, there is no time for girl bonding.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Lou Simon
  • Actors: Jamie Bernadette, Katie Carpenter, Gema Calero, Michele Gourdine
  • Writer: Lou Simon
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 4.2/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan