SD
102 lượt xem Download
Cai Ngục

Cai Ngục (2016)

Apprentice

2016 Singapore, Germany, France, Hong Kong, Qatar 115 min Malay, English

Đạo diễn

Junfeng Boo

Diễn viên

Firdaus Rahman, Wan Hanafi Su, Mastura Ahmad, Boon Pin Koh

Nội dung

Inevitably, a transfer to a maximum security prison will eventually challenge the integrity and ethics of a young correctional officer on his way to become a chief executioner.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4660736
  • Director: Junfeng Boo
  • Actors: Firdaus Rahman, Wan Hanafi Su, Mastura Ahmad, Boon Pin Koh
  • Writer: Junfeng Boo
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 6.8/10 (theo IMDb)
  • Country: Singapore, Germany, France, Hong Kong, Qatar
  • Language: Malay, English

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan