SD
49 lượt xem Download
Ban Nhạp Rap Huyền Thoại

Ban Nhạp Rap Huyền Thoại (2015)

Straight Outta Compton

2015 USA 147 min English

Đạo diễn

F. Gary Gray

Diễn viên

O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr.

Nội dung

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: F. Gary Gray
  • Actors: O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr.
  • Writer: Jonathan Herman (screenplay), Andrea Berloff (screenplay), S. Leigh Savidge (story), Alan Wenkus (story), Andrea Berloff (story)
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 8.0/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn