HD
275 lượt xem Download
Bạn Sẽ Đưa Ai Đến Một Hòn Đảo Hoang Vắng

Bạn Sẽ Đưa Ai Đến Một Hòn Đảo Hoang Vắng (2019)

Who Would You Take to a Deserted Island?

2019 Spain 93 min Spanish

Nội dung

Bốn người bạn đã sống trong một thế giới của riêng họ trong 8 năm khi họ chia sẻ một căn hộ ở Madrid. Họ chuẩn bị đối mặt với những thay đổi đối với cuộc sống của họ vào cuối mùa hè.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 5.3 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn