SD
228 lượt xem Download
Bao Thanh Thiên

Bao Thanh Thiên ()

Justice Bao

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Các tập trong phần 1 gồm có:
Xử án Trần Thế Mỹ
Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả
Ly miêu hoán chúa
Hồng Hoa Ký
Các tập trong phần 2 gồm có:
Thiên hạ đệ nhất trang
Song sinh kiếp
Huyết vân phiên
Mỹ nhân ngư
Các tập trong phần 3 gồm có:
Lôi Đình Nộ ( tập 1 – 7 )
Ngũ Thử Náo Đông Kinh ( tập 8 – 12 )
Ba hồi trống ( tập 13 – 21 )
Các tập trong phần 4 gồm có:
Tầm thân ký (tập 1 – 6)
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng (tập 7 – 11)
Cửu Đạo Bản (tập 12 – 17)
Bồ Tát Lĩnh ( tập 18 – 23 )
Các tập trong phần 5 gồm có:
Song Đinh Ký (tập 1 – 3)
Thám Am Sơn (tập 4 – 7)
Trảm Bàng Dục
Trảm Bao Miễn
Cái chậu đen – Ô Bồn Ký
Các tập trong phần 6 gồm có:
Thu Nương (tập 1 – 5)
Trát Vương Gia (tập 6 – 9)
Cổ Cầm Oán (tập 10 – 14)
Báo Ân Đình (tập 15 – 19)
Con Rể Thật Giả (tập 20 – 24)
Các tập trong phần 7 gồm có:
Tử Kim Chùy
Thốn Thảo Tâm
Đồ Long Ký
Thiên Luân Kiếp
Các tập trong phần 8 gồm có:
Mật khổng tước
Bao Công thật, Bao Công giả
Trinh tiết bài phường
Sinh tử luyến
Các tập trong phần 9 gồm có:
Đạp tuyết tìm mai
Thanh long châu
Địch thanh
Hiếu tử Chương Lạc
Các tập trong phần 10 gồm có:
Quẻ bói âm dương
Lời trong tranh
Bàng Phi có mang
Vương Tôn ăn mày

Thông tin chi tiết

 • Thiệu Trường Sinh: Triệu Hổ
 • Dương Hùng: Trương Long
 • Từ Kiến Vũ: Lưu Việt Địch - Mã Hán
 • Cao Niệm Quốc: Vương Triều
 • Phạm Hồng Hiên: Công Tôn Sách
 • Hà Gia Kính: Triển Chiêu
 • Kim Siêu Quần: Bao Công
 • Diễn viên:
 • Phát sóng: năm 1993 - 1994
 • Sản xuất: CTS
 • Tên tiếng Anh: Justice Bao
 • Tên tiếng Hoa: 包青天 - Bao Qing Tian

Để lại ý kiến của bạn