SD
28 lượt xem Download
Bắt Tôi Đi

Bắt Tôi Đi (2017)

Take Me

2017 USA 83 min English

Đạo diễn

Pat Healy

Diễn viên

Pat Healy, Taylor Schilling, Alycia Delmore, Jim O'Heir, Brooke Dillman, Toby Huss, Alejandro Patiño, Mark Kelly, Kati Zachary, Mike Makowsky, Miles Healy, Willow Healy, Andrew Staton, Shantell Yasmine Abeydeera, Vana Akhverdyan

Nội dung

Ray là một doanh nhân non trẻ chuyên về các vụ bắt cóc mô phỏng cao cấp. Anh ta nhảy vào cơ hội khi một khách hàng bí ẩn hợp đồng anh ta cho một cuộc bắt cóc cuối tuần với một đẹp trai

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Mike Makowsky
  • Director: Pat Healy
  • Actors: Pat Healy, Taylor Schilling, Alycia Delmore, Jim O'Heir, Brooke Dillman, Toby Huss, Alejandro Patiño, Mark Kelly, Kati Zachary, Mike Makowsky, Miles Healy, Willow Healy, Andrew Staton, Shantell Yasmine Abeydeera, Vana Akhverdyan
  • Budget: $2,583
  • IMDB Code: 6598626

Để lại ý kiến của bạn