SD
173 lượt xem Download
Batman Và Harley Quinn

Batman Và Harley Quinn (2017)

Batman and Harley Quinn

2017 USA 74 min English

Đạo diễn

Sam Liu

Diễn viên

Kevin Conroy, Melissa Rauch, Paget Brewster, Loren Lester, Kevin Michael Richardson, Eric Bauza, Trevor Devall, John DiMaggio, Robin Atkin Downes, Rob Paulsen, Mindy Sterling, Bruce Timm

Nội dung

Batman and Nightwing are forced to team with the Joker’s sometimes-girlfriend Harley Quinn to stop a global threat brought about by Poison Ivy and Jason Woodrue, the Floronic Man.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.9
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Bruce Timm , James Krieg , Bruce Timm , Bob Kane , Bill Finger , Dan Jurgens , Paul Dini , Bruce Timm , Marv Wolfman , George Pérez , Len Wein , Bernie Wrightson
  • Director: Sam Liu
  • Actors: Kevin Conroy, Melissa Rauch, Paget Brewster, Loren Lester, Kevin Michael Richardson, Eric Bauza, Trevor Devall, John DiMaggio, Robin Atkin Downes, Rob Paulsen, Mindy Sterling, Bruce Timm
  • IMDB Code: 6556890

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan