HD
453 lượt xem Download
Bảy Viên Ngọc Rồng: Siêu Người Máy Số 13

Bảy Viên Ngọc Rồng: Siêu Người Máy Số 13 (1992)

Dragon Ball Z: Super Android 13

1992 Japan 46 min Japanese

Nội dung

Tên bác học điên Kore đã chế tạo ra người máy Android 16 (King kông), Android 17(Pic) và Android 18 (Poc) nhằm phục vụ âm mưu của mình và hắn đã bị chính các “đứa con” của mình giết chết tại phòng thí nghiệm. Tuy Kore đã chết nhưng công trình nghiên cứu của hắn vẫn còn đó gây hiểm họa cho Trái đất.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 7.2 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn