SD
52 lượt xem Download
Beast of Burden

Beast of Burden (2018)

Beast of Burden

2018 USA 89 min English

Đạo diễn

Jesper Ganslandt

Diễn viên

Daniel Radcliffe, Grace Gummer, Pablo Schreiber, Robert Wisdom, Cesar Perez, David Joseph Martinez, Mark Smith, Renée Willett, Ashton Tatum, Sean Glover, Alec Heroux, Glenn D. Bridges, James Hoelzel, John Gettier, Tyrell Hill

Nội dung

Sean Haggerty chỉ có một giờ để giao hàng hoá bất hợp pháp của mình. Một giờ để trấn an một cartel ma túy, một hitman, và DEA rằng không có gì là sai. Một giờ để chắc chắn rằng vợ của anh ta vẫn còn sống. Và anh ta phải làm tất cả từ buồng lái của Cessna.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.1
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Adam Hoelzel
  • Director: Jesper Ganslandt
  • Actors: Daniel Radcliffe, Grace Gummer, Pablo Schreiber, Robert Wisdom, Cesar Perez, David Joseph Martinez, Mark Smith, Renée Willett, Ashton Tatum, Sean Glover, Alec Heroux, Glenn D. Bridges, James Hoelzel, John Gettier, Tyrell Hill
  • IMDB Code: 6170506

Để lại ý kiến của bạn