HD
1394 lượt xem Download
Biệt Đội Giải Cứu Trái Đất

Biệt Đội Giải Cứu Trái Đất (2018)

Next Gen

2018 China, Canada, USA 90 min English, Mandarin

Nội dung

A friendship with a top-secret robot turns a lonely girl’s life into a thrilling adventure as they take on bullies, evil bots, and a scheming madman.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.9 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn