SD
729 lượt xem Download
Big Legend

Big Legend (2018)

Big Legend

2018 USA 89 min English

Đạo diễn

Justin Lee

Diễn viên

Kevin Makely, Todd A. Robinson, Summer Spiro, Amanda Wyss, Lance Henriksen, Adrienne Barbeau, Skotty Masgai, Ashley Platz

Nội dung

An ex-soldier ventures into the Pacific Northwest to uncover the truth behind his fiance’s disappearance.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.2
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Justin Lee
  • Director: Justin Lee
  • Actors: Kevin Makely, Todd A. Robinson, Summer Spiro, Amanda Wyss, Lance Henriksen, Adrienne Barbeau, Skotty Masgai, Ashley Platz
  • IMDB Code: 6409762

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan