SD
150 lượt xem Download
Bình Minh Của Đế Chế Thứ 4

Bình Minh Của Đế Chế Thứ 4 (2016)

Beyond Valkyrie: Dawn of the 4th Reich

2016 USA 100 min English, German

Đạo diễn

Claudio Fäh

Diễn viên

Sean Patrick Flanery, Tom Sizemore, Kip Pardue, Stephen Lang, Rutger Hauer, Eric Ladin, Johannes Herrschmann, Pasha D. Lychnikoff, Tom Padley, Julie Engelbrecht, Michael Epp, Andrew Byron, Martin Bermoser, Nathan Cooper, Matt Lindquist

Nội dung

Gần cuối của Thế chiến II, Mỹ và lực lượng đặc biệt của Anh phải thành lập một nhóm lính đặc biệt để chiến đấu chống lại lực lượng mới của Đức Quốc xã gọi là Đế Chế Thứ Tư mới ra đời…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.9
  • Country: USA
  • Year: 2016
  • Language: English, German
  • Writer: Robert Henny, Don Michael Paul
  • Director: Claudio Fäh
  • Actors: Sean Patrick Flanery, Tom Sizemore, Kip Pardue, Stephen Lang, Rutger Hauer, Eric Ladin, Johannes Herrschmann, Pasha D. Lychnikoff, Tom Padley, Julie Engelbrecht, Michael Epp, Andrew Byron, Martin Bermoser, Nathan Cooper, Matt Lindquist
  • IMDB Code: 5050200

Để lại ý kiến của bạn