HD
378 lượt xem Download
BoJack Horseman (Phần 1)

BoJack Horseman (Phần 1) (2014)

BoJack Horseman Season 01

2014 USA 25 min English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Nội dung

BoJack Horseman was the star of the hit TV show “Horsin’ Around” in the ’90s, now he’s washed up, living in Hollywood, complaining about everything, and wearing colorful sweaters.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 8.6 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn